Άντρη Σοφοκλή
Πρόεδρος

2023- (Αναπληρώτρια Πρόεδρος)

Δρ. Mάριος Χατζήχαννας

2021 - 2023