ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

To ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, αποτελεί μια νέα, ύστατη προσπάθεια διασφάλισης των νομικών συμφερόντων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου του 1974.

Απώτερος στόχος, η δημιουργία και ανάπτυξη μιας φωνής που θα προωθήσει πρακτικές λύσεις στο αναφαίρετο δικαίωμα της προσφυγικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε όλα τα αναφαίρετα δικαιώματα του προσφυγικού κόσμου. Λύσεις δίκαιες, βιώσιμες και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Πρόσφυγας για τους σκοπούς του παρόντος πολιτικού κόμματος είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ελληνοκυπριακής καταγωγής, έχει υποχρεωθεί και/ή αναγκαστεί ένεκα της τούρκικης εισβολής του 1974 να εγκαταλείψει τον τόπο της μόνιμης διαμονής του στις τουρκοκρατούμενες περιοχές ή στην νεκρή ζώνη της Κύπρου και να εκτοπιστεί σε άλλο τόπο από την μόνιμη διαμονή του, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι κάτοχος προσφυγικής ταυτότητας ή κάτοχος πιστοποιητικού εκ μητρογονίας προσφυγικής ιδιότητας. Νοείται ότι οι σκοποί και οι στόχοι του παρόντος κόμματος είναι και η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων προσώπων που αν και δεν είναι πρόσφυγες, κατά την γραμματική ερμηνεία του όρου, είναι συγγενείς αγνοουμένων, εγκλωβισμένοι, παθόντες και πληγέντες της τουρκικής εισβολής του 1974, αιχμάλωτοι πολέμου 1974, καθώς και ιδιοκτήτες απολεσθείσας περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, η οποία τους ανήκει είτε ως ιδιοκτησία κατά την περίοδο πριν την εισβολή του 1974 και μέχρι σήμερα, είτε δυνάμει μεταβίβασης ή κληρονομιάς από οποιοδήποτε συγγενή Ά βαθμού μετά την εισβολή του 1974. Για αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως και η εν λόγω κατηγορία προσώπων να υπαχθεί στην έννοια του πρόσφυγα για σκοπούς του παρόντος κόμματος .
Ως συνονθύλευμα προσφυγικής παρουσίας από όλες τις κατεχόμενες περιοχές, με ανθρώπους που αγωνιούν για το αβέβαιο αύριο, το Κίνημα υιοθετεί μια νέα προσέγγιση και δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε στείρες, επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις για τη μορφή της λύσης. Συζητήσεις που έχουν εξαντλήσει πλέον τον προσφυγικό κόσμο, ο οποίος επιθυμεί να δει απτά βήματα προς νομική κατοχύρωση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, ένα δικαίωμα που τείνει να επιλυθεί με τον πλέον τραγικό τρόπο, μέσω της προσφυγής στην λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων.
Παράλληλα όμως, δεν μεμφόμαστε κανένα πρόσφυγα που αναγκάστηκε εκ των δύσκολων οικονομικών του δεδομένων-στις πλείστες των περιπτώσεων-να καταφύγει στη συγκεκριμένη Επιτροπή.
Αντίθετα, αντιλαμβανόμαστε τα αδιέξοδα που δημιουργούνται και σκοπός μας, είναι με κάθε τρόπο να πετύχουμε εφαρμογή εκείνων των εναλλακτικών λύσεων που θα παρέχουν τις ασφαλιστικές δικλείδες, οικονομικές και/ή άλλως πως, ώστε σταδιακά να αντικαταστήσουν την ανάγκη προσφυγής στην παράνομη οντότητα των κατεχομένων.
Η παρουσία μας δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε αντικατάσταση, ούτε προσπάθεια μηδενισμού των προσπαθειών από τα προσφυγικά κινήματα και οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε όμως ως Κίνημα και αυτή είναι η κεντρική πολιτική μας θέση, ότι έφθασε η στιγμή να προωθηθεί με δυναμισμό η ακριβής καταγραφή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας στην εθνική νομοθεσία, με συγκεκριμένους κανονισμούς και κριτήρια, ώστε ο κάθε πρόσφυγας να δικαιούται αυτό που πρέπει και να λαμβάνει στήριξη μέχρι την δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος.
Πυρήνας όλων των ενεργειών μας θα είναι η εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους πρόσφυγες, μέσα από οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις, αναλόγως κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με ορθολογιστική διαχείριση των δεδομένων της εκάστοτε προσφυγικής οικογένειας, ώστε η κατανομή να είναι η δικαιότερη, μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί ανισορροπίες, οι οποίες ουδόλως αντικατοπτρίζουν τις απώλειες του εκάστοτε πρόσφυγα, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί δεύτερης και τρίτης κατηγορίας εκτοπισμένοι, γεγονός που εκ των πραγμάτων, συνιστά οξύμωρη πραγματικότητα.
Ως ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, επιθυμούμε ως πρώτιστη ανάγκη, η οποία έχει πλέον περάσει σε δεύτερη μοίρα, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη σταθερή ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο εξακολουθεί να υπόκειται στην παρουσία ξένων στρατευμάτων που συντηρούν τον βίαιο διαχωρισμό που επέφερε η Τουρκία.
Η οργάνωση, δομή και λειτουργία του κινήματος συμφωνεί και εναρμονίζεται με το καθορισμένο από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας πλαίσιο νομιμότητας, και συνολικά η δραστηριότητα της στην δημόσια ζωή προσφέρει επαρκή εγγύηση για την σοβαρότητα του σκοπού και της επιδίωξης της ως πολιτικού κόμματος.
Εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα, το ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, πρόοδο, την δημοκρατία και προτίθεται να συμμετέχει στην συζήτηση και επίλυση ζητημάτων που άπτονται εντός των πλαισίων της ελληνοκυπριακής κοινωνίας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Συντάγματος αυτής.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ιδρύεται για να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Κύπρου, για να επηρεάσει πολιτικές εξελίξεις, για να συμμετάσχει στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων και για να συμβάλει στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου.