ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ– ΕΔΡΑ

Το πολιτικό κίνημα με την ονομασία «ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) (στο εξής για σκοπούς συντομίας, κόμμα) ιδρύθηκε στις 29/04/2021
Έδρα του κόμματος είναι η Λευκωσία.