ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοποί του κόμματος είναι:

1.Προώθηση των δικαιωμάτων των προσφύγων και ο εντοπισμός και η ανάδειξη των προβλημάτων που παρατηρούνται σε σχέση με τον προσφυγικό κόσμο, με την με προσπάθεια παρουσίασης εισηγήσεων για αντιμετώπισης τους, μέσω δημοκρατικών και νόμιμων πλαισίων και μέσα από οργανωμένη βάση.

2.Καθοδήγηση και/ή στήριξη και/ή ενίσχυση των προσφύγων αναφορικά με τις περιουσίες τους και τα δικαιώματα/υποχρεώσεις τους. Συνεχής ενημέρωση για τα τεκταινόμενα και την επικαιρότητα καθώς και συναφή θέματα που επηρεάζουν το καθεστώς των περιουσιών και δικαιωμάτων/υποχρεώσεών τους καθώς και αρωγή αναφορικά με τα αρμόδια σώματα και/η τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και εργασιών που μπορούν να αποταθούν.

3.Συμμετοχή στις εκλογές ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα που προνοεί η έννομη τάξη και συμβάλλει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του λαού, στοχεύοντας στην πραγμάτωση του πολιτικού της προγράμματος.

4.Προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών και απαιτούμενων ενεργειών για στήριξη – δικαίωση και επιστροφή του προσφυγικού κόσμου στις περιουσίες τους.

5.Προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους σε όλους του τομείς και/ή φορείς όπως η καθοδήγηση για την εξασφάλιση κονδυλίων από κρατικούς φορείς και/ή την ευρωπαϊκή ένωση καθώς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από αυτά. Ενημέρωση των ιδίων και των οικογενειών τους για τα προσφυγικά δικαιώματά τους όπως είναι η παροχή βοήθειας για ενοικίαση ακινήτου ή για ανέγερση της πρώτης κατοικίας κ.α.

6.Αγώνας και προαγωγή της κοινής στόχευσης, για επιστροφή όλων των νόμιμων κατοίκων των κατεχόμενων επαρχιών στις εστίες τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας και πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

7.Καλλιέργεια εθνικού φρονήματος για αγώνα μέχρι και την τελική απελευθέρωση και επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών και καλλιέργεια αγωνιστικής αφύπνισης κυρίως της νεολαίας.

8.Συνεχής ενημέρωση και αφύπνιση του κυπριακού λαού, κυρίως των προσφύγων και της νεολαίας για το ισχύον κατεχόμενο καθεστώς της Κύπρου.

9.Σφυρηλάτηση της ομοψυχίας μεταξύ των εκτοπισμένων κατοίκων των κατεχόμενων Επαρχιών και σφαιρική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένες Κοινότητες των Κατεχόμενων Επαρχιών και οι κάτοικοι αυτών.

10.Συνεργασία των ΜΕΛΩΝ πάνω σε μόνιμη και οργανωμένη βάση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους για καλύτερη και ευκολότερη πραγματοποίηση των κοινών σκοπών και στόχων.

11.Προώθηση της δημιουργίας Υφυπουργείου Προσφύγων και Προσφυγικής Πολιτικής, ώστε να υπάρχει αποκλειστική διαχείριση των προβλημάτων και των διαδικασιών χωρίς παραπομπή σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους και τα θέματα που ανακύπτουν αν τυγχάνουν άμεσου χειρισμού από το αρμόδιο Υφυπουργείο, το οποίο θα απαρτίζεται και θα στελεχώνεται από άτομα καταρτισμένα και γνώστες των προσφυγικών θεμάτων.

12.Διεκδίκηση αξιοπρεπούς διαβίωσης των προσφύγων με άμεση αναβάθμιση της στέγασης τους σε σύγχρονους οικισμούς, οι οποίοι θα ικανοποιούν τις ανάγκες των οικογενειών τους, χωρίς τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που παρατηρούνται σε επικίνδυνους προσφυγικούς συνοικισμούς. Κυρίως την τελευταία δεκαετία.

13.Προώθηση εισηγήσεων, οι οποίες θα ενισχύουν και θα αναπτύσσουν την αποδοτικότητα των Φορέων που άπτονται των προσφυγικών θεμάτων, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους και στήριξη των προσφύγων εν γένει.

14.Διατήρηση ιστορικής μνήμης κατεχομένων εδαφών.

15.Εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω το ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, πρόοδο, την δημοκρατία και προτίθεται να συμμετέχει στην συζήτηση και επίλυση ζητημάτων που άπτονται εντός των πλαισίων της ελληνοκυπριακής κοινωνίας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Συντάγματος αυτής.

16.Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ιδρύεται για να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Κύπρου, για να επηρεάσει πολιτικές εξελίξεις, για να συμμετάσχει στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων και για να συμβάλει στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου.