Ελληνοκύπριε πρόσφυγα καλά άκουσες…

Ελληνοκύπριε πρόσφυγα καλά άκουσες…

Ελληνοκύπριε πρόσφυγα καλά άκουσες… Πράσινο φως για δημιουργία υφυπουργείου μετανάστευσης δηλαδή υφυπουργείου για τους ξένους πρόσφυγες μετανάστες κ.λ.π που θα στοχεύει να διασφαλισθεί η καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου και ταυτόχρονα να διασφαλισθεί η παροχή προστασίας τους, στο πλαίσιο των διεθνών…